ILTAPÄIVÄTOIMINTA KIRKKONUMMELLA

Emme tulleet valituksi Kirkkonummen Vuorenmäen iltapäiväkerhon palveluntuottajiksi 2019-2020. Toimintamme päättyy valitettavasti Kirkkonummella 30.5.2019.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Illtapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, halut ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä myös mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa voidaan varata aikaa myös läksyjen tekemiseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Iltapäiväkerhot ovat auki koulupäivisin klo 12–17. Lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä (kokoviikkoinen toiminta) tai korkeintaan kolmena viikonpäivänä (osaviikkoinen toiminta). Kokoviikkoinen tarkoittaa yli 760 tuntia ja osaviikkoinen 570 tuntia toimintaa koulun työvuoden aikana.

Iltapäivätoiminta on maksullista: osaviikkoinen toiminnan kuukausimaksu on 100 euroa ja kokoviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 155 euroa. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen.

Vanhemmat sitoutuvat myönnettyyn iltapäivätoiminnan paikkaan lukuvuodeksi kerrallaan. Paikan irtisanominen on mahdollista perustellusta syystä (työttömyys, taloudelliset syyt, lapsen sairaus, muutto, koulun vaihto, lapsen etu). Jos kerhoon on jonoa, voi paikan irtisanoa ilman em. syitä. Irtisanominen tulee tehdä vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen sen voimaantuloa sähköisellä muutoslomakkeella.

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksua voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Asiakasmaksun puolittamisen ja perimättä jättämisen periaatteet löydät täältä.
Alennetun kuukausimaksun hakulomakkeen voit avata ja tulostaa täältä.

Huvikumpu ry:n iltapäivätoiminta Vuorenmäen koululla 2018-2019

Huvikumpu ry järjestää iltapäivätoimintaa Vuorenmäen koululla 2018-2019. Toiminta on ulkoilu- ja liikuntapainotteista, mutta toki huomioimme lapsien erilaiset innostuksen kohteet, joten toiminnasta löytyy varmasti kaikille mieluisia kerhoja ja aktiviteettejä. Huvikummun iltapäiväkerhojen maksuttomat kerhot tulevat olemaan pääosin liikuntaan ja ulkoiluun painottuvia-> ulkoliikuntaa, seikkailua, retkiä, partiotaitoja ja jokamiehenoikeuksia on varmasti luvassa kerhossamme. Keräämme aikuisten ja lasten odotuksia ja toiveita ennen kauden alkua pidettävässä tutustumisillassa, näin takaamme monipuolisen ja kaikkia perheitä palvelevan toiminnan toteutumisen.